Política de privacidade

1. Política de privacidade

Cando precisemos obter información pola súa parte, sempre lle solicitaremos que nola proporcione voluntariamente de forma expresa. Os datos obtidos a través dos formularios de recollida de datos do sitio web ou a través doutras vías serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal co nome de "USUARIOS” do cal é responsable Resolve Enerxía, S.L.. Estas entidades tratarán os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de ofrecer os servizos solicitados, con todas as garantías legais e de seguridade que impón a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

Resolve Enerxía, S.L. comprométese a non ceder, vender nin compartir os datos con terceiros sen a súa aprobación expresa. Así mesmo, Resolve Enerxía, S.L.cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose a tal efecto ao enderezo: Calle Astorga 8, Bajo - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña - España), identificándose debidamente e indicando de forma visible o dereito concreto que se exerce.

Resolve Enerxía, S.L.adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos polo Regulamento de Medidas de Seguridade aprobado polo Real Decreto 994/1999 de 6 de xuño. Con todo, Resolve Enerxía, S.L.non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas derivados de alteracións que terceiros poden causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Resolve Enerxía, S.L.poderá usar “cookies” durante a prestación de servizos do sitio web. As “cookies” son ficheiros físicos de información persoal aloxados no propio terminal do usuario. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu programa navegador de maneira que se impida a creación de arquivos cookie ou que se advirta da mesma.

Se opta por abandonar o noso sitio web a través de ligazóns a sitios web non pertencentes á nosa entidade, Resolve Enerxía, S.L. non se fará responsable das políticas de privacidade dos devanditos sitios web nin das cookies que estes poidan almacenar no ordenador do usuario.

A nosa política con respecto ao correo electrónico céntrase en remitir unicamente comunicacións que vostede consentira en recibir. Se prefire non recibir estas mensaxes por correo electrónico ofrecerémoslle a través das mesmas a posibilidade de exercer o seu dereito de cancelación e renuncia á recepción destas mensaxes, de conformidade co disposto no Art. 22 da Lei 34/2002 de Servizos para a Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE).

2. Notificacións

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Resolve Enerxía, S.L. consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal, correo electrónico ou comunicación telefónica. Os usuarios deberán dirixirse a Resolve Enerxía, S.L. mediante:

a) Envío por correo postal ao seguinte enderezo: Calle Astorga 8, Bajo - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña - España).

b) Envío por correo electrónico ao siguinte enderezo: mail@resolve-en.es