Xestión integral de proxectos - Project Management
Xestión integral de proxectos En Resolve Enerxía, S.L. desenvolvemos actividades de asesoramento e xestión de proxectos para evitar a descoordinación entre as partes involucradas nun proxecto (como clientes, proxectistas, construtores e subcontratistas).

Mediante a xestión integral dos proxectos coordínase e mantense un control sobre o desenvolvemento do proxecto, podendo así entender a diversidade de competencias involucradas e as distintas etapas dun proxecto.