Medio ambiente
O desenvolvemento dos proxectos leva asociado un respeto cara ao medio ambiente que garanta a sostenibilidade das actuacións "humana/empresariais", polo que unha correcta avaliación e seguimento dos posibles impactos converteuse nunha esixencia da sociedade.

Resolve Enerxía, S.L. realiza estudos de impacto ambiental, análises de alternativas, estudos do medio, valorización de impactos e tamén das medidas correctoras.


Medio ambiente